Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 8: C-uppsats

Kallas ofta kandidatuppsats och skrivs under den tredje terminen av huvudämnet, 41-60 poängs nivån. Det som utmärker en C-uppsats är fokusen på vetenskapsteori och forskningsmetodik samt kopplingen mellan teori och empiri. Målet är att studenten ska bli väl förtrogen med de olika vetenskapliga förhållningssätten och kunna genomföra egen vetenskaplig forskning.


Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.