Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 67: Validitet

Validitet innebär att man har undersökt det som man skulle undersöka och ingenting annat. Det kan verka självklart men det är inte alltid så lätt att uppnå hög validitet. Om man mäter fötterna på ett stort antal individer för att mäta hur snabbt de springer kan undersökningen ha en utmärkt reliabilitet. Om mätinstrumenten är perfekta har man i slutet en korrekt uppställning av alla fotlängder. Undersökningen saknar dock helt validitet eftersom det inte finns någon korrelation mellan fötternas storlek och hur snabbt en människa springer. En undersökning kan med andra ord ha en hög reliabilitet men ända sakna validitet.

Begreppet validitet kan delas upp i intern och extern validitet.


Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.