Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 64: Tratteknik

Tratteknik är då man börjar diskuterar ett ämne på ett brett plan och sedan smalnar av diskussion mot mer specifika områden. Trattekniken används i uppsatser - då inledning och bakgrund står för den mer allmänna diskussionen och smalnas av mot syftet och frågeställningen. Tratteknik används också under intervjuer - då man börjar fråga respondenten om mer allmänna ämnen och i slutet ta upp mer specifika och känsloladdade frågor.


Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.