Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 59: Syfte

Syftet är själva kärnan i uppsatsen. En uppsats utan ett syfte saknar värde. Syftet kan vara av karaktären: beskrivande, normativt, förklarande, förståelseinriktat eller teoriutvecklande. Oftast kombinerar man flera typer av syften i en uppsats. Exempelvis, ”Hur behandlas cancersjuka barn i Sverige (beskrivande) och hur bör behandlingen se ut (normativt)” eller ”Hur upplever konsulter konkurrensen inom försäkringsmarknaden (förståelseinriktat) och hur kan detta ställas mot Porters fem-krafts modell (teoriutvecklande)”.


Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.