Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 40: Magisteruppsats / Examensuppsats / Exjobb

Magisteruppsatser kallas även för D-uppsatser, Examensuppsatser, Exjobb eller Examensarbeten. (Kärt barn har många namn.)

Uppsatsen utförs under den fjärde terminens ämnesfördjupning, på 61-80-poängsnivån. Magisteruppsatsen har ett mindre fokus på vetenskapsteori än kandidatuppsatsen. Utformningen av magisteruppsatsen är därför mindre strikt. Författaren har en större frihet. Forskningsresultaten och undersökningen är i fokus.


Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.