Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 38: Kvantitativ metod

´´I kvantitativ metod utgår forskaren från frågor som ´´´´Hur många?´´´´ ´´´´Hur ofta?´´´´. Data samlas vanligtvis in genom enkäter, experiment eller studier med mätinstrument. Materialet bearbetas noggrant och redovisas ofta statistisk.´´


Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.