Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 37: Kvalitativ metod

En kvalitativ metod används för att få fram kvalitativ empiri. Det är den grundläggande forskningsmetoden inom hermeneutik. Vanliga verktyg inom kvalitativ metod är djupintervjuer och fallstudier. En kvalitativ studie handlar med andra ord om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen. Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att ha lägre replikerbarhet och reliabilitet än kvantitativ forskning.


Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.