Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 36: Kandidatuppsats

Kandidatuppsats skriver studenter när de läst minst 120 poäng (tre års heltidsstudier) plus tre terminer i ett och samma ämne, det så kallade huvudämnet. Det som utmärker en kandidatuppsats är fokusen på vetenskapsteori och forskningsmetodik samt kopplingen mellan teori och empiri. Målet är att studenten ska bli väl förtrogen med de olika vetenskapliga förhållningssätten och kunna genomföra egen vetenskaplig forskning.


Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.