Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 32: Intern validitet

Begreppet validitet kan delas upp i intern och extern validitet. Med den intern validitet menas huruvida de slutsatser som man dragit i den aktuella situationen är trovärdiga eller inte. Den interna validiteten är alltså bunden till tillfället då studien genomfördes.


Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.