Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 29: Induktion

Induktion innebär att man drar generella och allmänna slutsatser baserade på empiriska iakttagelser. Man kan såklart inte vara helt säker på att induktiva slutledningar är sanna av två anledningar

  1. Induktion bygger på empiriska iakttagelser och våra sinnen kan lura oss.
  2. Det undersökta empiriska materialet är begränsat och i många fall inte ens representativ (se validitet).Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.