Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 27: Hypotetiskt deduktiv metod

För att dra slutsatser kan man använda sig av den hypotetiskt deduktiva metoden. Då ställer man upp ett antal hypoteser som premisser och gör sedan en deduktiv slutledning (se deduktion). Slutligen testar man premisserna mot verkligheten. I den hypotetiskt deduktiva metoden använder sig alltså både av empiri och logik.


Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.