Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 26: Hypotes

Hypotes är synonymt med antagande. Inom forskningen sätter man upp ett antal hypoteser som metodisk och noggrann prövas mot fakta. Detta tills man funnit den hypotesen som bäst överensstämmer med verkligheten.

Alla hypoteser måste vara motsägelsefria, prövbara och rimliga (det vill säga inte strida mot en allmänt vedertagen kunskap eller teori).

Om man ska välja mellan två rivaliserade hypoteser som uppfyller de basala kraven väljer man den som är enklast. Vetenskapen strävar efter så enkla och fruktbara hypoteser som möjligt.
Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.