Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 22: Handledare

Handledaren har till uppgift att guida dig genom uppsatsskrivandet. Handledarens uppgifter är att hjälpa dig att ringa in och formulera ett lämpligt uppsatsämne, ge litteraturtips, ge råd/vägledning samt ge feedback på inlämnade utkast. Handledaren ska inte hjälpa till med själva skrivandet, till exempel språkgranskningen eller själva genomförandet av uppsatsen.


Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.