Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 16: Extern validitet

Begreppet validitet kan delas upp i intern och extern validitet. Med extern validitet menas huruvida slutsatsen går att generalisera även till andra situationer. Försökspersonerna kan ju agera annorlunda då de är med i en studie. Resultaten kan även se ut på ett visst sätt på grund av de enskilda försökspersonerna. Ett representativt urval ökar den externa validiteten.


Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.