Uppsatsordlistan

Det finns totalt 70 ord i ordlistan. Nästa »

Ord 11: Deduktion

Deduktion innebär att man ställer upp ett antal premisser och sedan drar en logisk slutsats utefter dessa. Slutsatsen är giltig om den är logiskt sammanhängande, men den behöver för den delen inte vara sann (det vill säga överensstämma med verkligheten).

Följande deduktion är paradoxalt nog giltig men falsk:

Premiss: Alla människor är odödliga
Premiss: Jag är människa
Slutsats: Alltså är jag odödlig

Om premisserna är sanna och deduktionen giltig är också slutsatsen sann.
Kan du alla uppsatstermer? Nästa ord »


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.