Uppsatsguiden
Detta är kapitel 8 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 8: Figur- / tabellförteckning

Listning av figurer och tabeller som finns med i uppsatsen kan skapas automatiskt i Word. Infoga då en referens under varje figur/tabell (klicka på infoga i menylisten > klicka på referens > markera beskrivning > välj figur eller tabell > klicka på ok). Skapa sedan en figurförteckningar (klicka på Infoga > Referens > Index och förteckningar > Figurförteckning).


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.