Uppsatsguiden
Detta är kapitel 7 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 7: Innehållsförteckning

Alla uppsatser bör ha en innehållsförteckning för att ge läsaren en överblick och lätt hitta det som hon/han söker. Du kan skapa innehållsförteckningar automatiskt i ordbehandlaren, till exempel i Word (klicka då på Infoga > Referens > Index och förteckningar > Innehållsförteckning).

Om uppsatsen innehåller en mängd underrubriker kan man begränsa innehållsförteckningen till att innehålla rubrik 1 och underrubrikerna 2 och 3. Tänk på att enbart rubriken ”bilagor” ska vara med i innehållsförteckningen. Namnet på de enskilda bilagorna ska inte vara med i innehållsförteckningen.

Om uppsatsen innehåller många tabeller och figurer är det smart att lägga in dessa i separata tabeller (tabellförteckning samt figurförteckning).


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.