Uppsatsguiden
Detta är kapitel 6 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 6: Abstract

Abstract är en kortare sammanfattning av uppsatsen. Vanligtvis skrivs abstractet i slutet av uppsatsskrivandet då man är stressad och allmänt trött på sin uppsats. Det kan göra att texten blir slarvig och tråkig att läsa. Eftersom abstractet är det första (tyvärr ofta det sista) som läsaren möter är den en mycket viktig del av uppsatsen. Det är i många fall den som avgör om resten ska bli läst eller inte. Abstractet ska kunna läsas som en fristående text och sammanfatta det väsentliga i uppsatsen. Det är viktigt att forskningsresultaten finns med, men även forskningsmetodiken och information om de centrala momenten i den vetenskapliga analysen.

Abstractet får inte bestå av utklippta meningar ur uppsatsen! Abstractet består vanligtvis av 100-150 ord. Ofta finns även ett engelskt abstract med i uppsatsen. Det ska vara ungefär 150-200 ord långt. Ett abstract avslutats vanligtvis med ett antal nyckelord.

Man kan tycka att det engelska Abstractet är onödigt om man skriver uppsatsen på svenska. Men engelsktalande kan tycka att din uppsats verkar så pass intressant att de vill kontakta dig för mer information.


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.