Uppsatsguiden
Detta är kapitel 5 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 5: Titel

Titeln är en mycket viktig del av uppsatsen. Den ska summera innehållet och väcka intresse hos läsaren.

Vanliga typer av rubriker
------------------------------------

Två, tre termer och en förklaring

Bratsjackor och förortsloggor : En studie av lokala klädtrender och varumärkesassociationer bland elever vid östra Reals gymnasium

Fotbollsguden, skyttekungen och busen : Om framställningen av maskulinitet och status i sportmedia

Längre beskrivande rubrik

En jämförande studie mellan spikningsplåtsförband och WT-Tskruvar i limträkonstruktioner

Föräldrars erfarenheter av att leva med barn med födoämnesallergi med särskilt fokus på anafylaxi

Korta och koncisa

Vad påverkar och karaktäriserar positiva personer

Kundupplevd tjänstekvalitet på Internethandelsplatser

Titel + undertitel

Jag vill ju bara vara lycklig! En studie av hur unga vuxna ser på sig själva och sin livssituation i förhållande till det senmoderna samhället

Vitsig
En titel får gärna vara vitsig men den bör då kompletteras med en mer beskrivande underubrik.

Musik i butik: En kvantitativ studie av hur musik används i butiker som en del av företags marknadskommunikation


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.