Uppsatsguiden
Detta är kapitel 3 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 3: Formen

De flesta skolor har uppsatta regler för uppsatsens form, det vill säga teckensnitt, marginaler, radavstånd etc. Generellt kan man säga att uppsatsen ska ha en sådan form att den är lättläst och ser genomarbetad ut! Det är mycket viktigt att all text följer samma mall. Annars ser uppsatsen oprofessionell ut, vilket drar ned den upplevda kvaliteten på innehållet.

Några generella formregler:
- Nytt stycke markeras med ett radindrag eller en blankrad.
- Brödtexten skrivs oftast med 1,5 radavstånd och i Times New Roman 12p.
- Rubriker skrivs med ett annat typsnitt än brödtexten, vanligtvis arial eller verdana.
- Uppsatsen kan marginaljusteras, det vill säga alla rader blir lika långa. Marginaljusteringen kan göras automatiskt i Word som anpassar mellanrummen mellan orden.


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.