Uppsatsguiden
Detta är kapitel 23 av uppsatsguiden.

Kapitel 23: Tips!

  • Skriv ned alla idéer som kommer upp under skrivandet. Det som känns oväsentligt ena stunden kan vara ovärderligt i nästa.
  • Ta inte bort alltför mycket text/data under skrivandets gång utan att spara det någon annanstans. Det är lätt att ta bort för mycket och missa viktigt material. Dock måste uppsatsen koncernteras (kokas ned) innan den lämnas för bedömning.

  • Läs andras uppsatser för inspiration och uppslag!
  • Lämna uppsatsen till någon utomstående för slutgiltig korrekturläsning. Man blir lätt ”hemmablind” i sin egen uppsats.

  • Det kan inte sägas för många gånger: Börja i tid!!


Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.