Uppsatsguiden
Detta är kapitel 20 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 20: Referenser

Alla källor som man använt under uppsatsskrivandet ska redovisas i en referenslista i slutet av uppsatsen. Referenser börjar vanligtvis med författarens efternamn, namn, årtal, titeln (inom klamrar), utgivningsort och sedan förlaget.
Exempel på andra referenser (hämtade från www.wooster.edu)
Anonym eller okänd författare
Caffeine linked to mental illness. (1991, July 13). New York Times, pp. B13, B15.
I brödtexten ser källreferensen ut som följer: (”Caffeine Linked,” 1991).
Böcker (en samling författare, omtryck/översättning, utgåva annan en den första):
American Psychiatric Association. (1990). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed.). Washington, DC: Author.
Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (1995). The craft of research. Chicago: University of Chicago Press.
Ebbinghaus, H. (1913). Memory (H. A. Rueger & C. E. Bussenius, Trans.). New York: Teachers College. (Original work published 1885)
Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The elements of style (3rd ed.). New York: Macmillan.
Artiklar i journaler:
Hypericum Depression Trial Study Group. (2002). Effect of Hypericum perforatum (St John's Wort) in major depressive disorder: A randomized controlled trial. JAMA, 287, 1807-1814.
Artikel från en databas:
Hypericum Depression Trial Study Group. (2002). Effect of Hypericum perforatum (St John's Wort) in major depressive disorder: A randomized controlled trial. JAMA, 287, 1807-1814. Retrieved July 7, 2002, from MEDSYS database.
Onlinetidning/magasin
Kortepeter, M. G., & Parker, G. W. (1999). Potential biological weapons threats. Emerging Infectious Diseases, 5(4). Retrieved January 20, 2003, from http://www.cdc.gov/ ncidod/EID/vol5no4/kortepeter.htm
Brev till författaren:
O'Neill, G. W. (1992, January). In support of DSM-III [Letter to the editor]. APA Monitor, 4-5.
Artikel från ett magasin:
Gardner, H. (1991, December). Do babies sing a universal song? Psychology Today, 70-76.
Artikel från en dagstidning:
Brown, L. S. (1993, Spring). My research with orangs. The Psychology Department Newsletter, 3, 2.
Goleman, D. (1991, October 24). Battle of insurers vs. therapists: Cost control pitted against proper
care. New York Times, pp. D1, D9.
Markoff, J. (1996, June 5). Voluntary rules proposed to help insure privacy for Internet users. New York Times. Retrieved April 1, 1996, from http://www.nytimes.com/library/cyber/week/yo5dat.html
Hemsida:
Dewey, R. A. (2002). Psych Web by Russ Dewey. Retrieved January 25, 2003 from http://www .psywww.com/ Det är viktigt att ha med datumet då informationen hittades på internet.


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.