Uppsatsguiden
Detta är kapitel 16 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 16: Citat

Citat markeras med citattecken och finns i den löpande texten. Om citatet är längre än två rader blir det ett eget block som flyttas in ett steg från marginalen. Oftast förminskar man även textstorleken och minskar på radavståndet i blockcitatet. Citattecknen tas alltid bort från blockcitat. Man får inte ändra eller lägga till något i citaten. De ska vara ”original”! äldre stavning och konstig ordföljd (enligt en själv) måste därför behållas. Om man gör någon mindre ändring ska detta anges.

Om du utlämnar del av en mening använd /.../
Om du utlämnar flera hela meningar använd /---/

Citatet måste följas av en källhänvisning med korrekt sidnummer.


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.