Uppsatsguiden
Detta är kapitel 15 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 15: Källhänvisningar

Det finns två huvudsakliga system för källhänvisningar i en text; Harvardsystemet och Oxfordsystemet. Harvardsystemet kallas även författare-årtal-systemet och möjliggör litteraturhänvisningar i den löpande texten. Vid direkta citat eller specifika uppgifter ska man även skriva ut sidnummer. Enligt Oxfordsystemet används noter med källreferenser. Noterna kan antingen placeras längst ned på sidan, så kallade fotnoter, eller i slutet av uppsatsen. Generellt brukar läsare föredra det förstnämnda.

Exempel:

Harvard

Gustavsson (2004) urskiljer tre typer av personligtkunskapande; intervjuer, samtal och dialoger. Huvudmålet med intervjuer är att ”samla faktiska data av ett objektivt slag” (Gustavsson 2004, s. 241) alternativt (Gustavsson 2004:241).

Om man refererar till flera verk som är skrivna samma år av samma författare särskiljer man dessa genom a, b, c efter årtalet (Gustavsson 2004a), (Gustavsson 2004b).

Oxford

Det finns tre typer av personligtkunskapande; intervjuer, samtal och dialoger. Huvudmålet med intervjuer är att ”samla faktiska data av ett objektivt slag”.

Gustavsson (2004).
2 Gustavsson (2004), s. 241.

Observera att notsiffran ligger efter punkten. Nottexten avslutas med en punkt (även om den bara innehåller ett ord).

Man kan enbart använda sig av ett av systemen i uppsatsen. Dock så kan alltid noter som innehåller viktig information och hänvisningar även användas i Harvardsystemet.


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.