Uppsatsguiden
Detta är kapitel 14 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 14: Slutsatser eller avslutande diskussion

Det här kapitlet knyter samman syftet, metoden och resultatet vilket möjliggör en diskussion mot den teoretiska bakgrunden. Slutsatsen kan svara på följande ”Vad betyder resultaten”, ”är de rimliga och pekar de i en speciell riktning”. Man kan även diskutera om ämnet bör undersökas vidare och i sådana fall hur.

Implikationer
Rekommendationer
Metodkritik


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.