Uppsatsguiden
Detta är kapitel 13 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 13: Egen undersökning / Empiri

Empiriavsnittet består av resultatredovisningar av den genomförda undersökningen, tolkning och analys av resultaten

Resultatredovisning

är ett av de mest omfattande avsnitten i uppsatsen. Resultaten av den genomförda undersökningen ska redovisas på ett tydligt och lättläst sätt. Man får absolut inte fylla avsnittet med enbart tabeller. Istället ska man diskutera sitt resultat och presentera det på ett lätt överskådligt sätt. Resultattabellerna kan vid behov medfölja som bilagor till uppsatsen. Antingen kan man tolka resultaten direkt i resultatredovisningen eller lägga tolkningen i ett eget kapitel (som Analys eller Resultat och tolkning). Om man väljer det förstnämnda ska det tydligt framgå vad som är resultat och vad som är tolkning. Exempelvis ”skola A presterade 10% bättre än skola D”, ”vi tolkar detta som ett uttryck för...”.

Analys, resultat och tolkning

Väljer man att ha ett kapitel med titeln analys eller ”resultat och tolkning” ska den tidigare resultatredovisningen vara fri från tolkningar. I detta avsnitt har man möjligheten att tolka data och lyfta fram intressanta resultat.


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.