Uppsatsguiden
Detta är kapitel 12 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 12: Teorin

Ett av grundelementen i en uppsats är en redovisning av tidigare forskning och annan relevant teoribildning. Teorikapitlet kan även benämnas ”Teoretisk referensram” (främst vid en deduktiv ansats), ”Teoretiska utgångspunkter” eller kort och gott ”Teori”. Teorin ska enbart bestå av teorier som kan relateras till undersökningen i uppsatsen. Teorin kan även bestå av material som skapar förståelse hos läsaren för forskningsområdet.

Avsnittet ska följa en rödtråd och relevanta teorier ska diskuteras - inte enbart redovisas. Exempelvis kan teorikapitlet innehålla flera liknande teorier som jämförs med varandra. En kritisk diskussion om teoriernas brister och förtjänster bör även finnas med. Teoriavsnittet avslutas med en sammanfattning av de centrala teoretiska utgångspunkterna.


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.