Guiden: Så skriver du uppsats på högskolenivå

Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats. Guiden består av 23 kapitel, som du hittar nedan. Du behöver inte läsa dem i rätt ordning. Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats-sammanhang.

Tips: Du kan även använda den gröna sökrutan för att se efter var i guiden vissa ord omnämns. Testa exempelvis att söka efter "empiri" i den gröna sökrutan. Mycket nöje!

UPPSATSGUIDEN:
KAPITEL 1. Skriva uppsats
KAPITEL 2. Att bedöma en uppsats
KAPITEL 3. Formen
KAPITEL 4. Framsidan / titelsidan
KAPITEL 5. Titel
KAPITEL 6. Abstract
KAPITEL 7. Innehållsförteckning
KAPITEL 8. Figur- / tabellförteckning
KAPITEL 9. Uppsatsmall
KAPITEL 10. Introduktionskapitlet
KAPITEL 11. Metoden
KAPITEL 12. Teorin
KAPITEL 13. Egen undersökning / Empiri
KAPITEL 14. Slutsatser eller avslutande diskussion
KAPITEL 15. Källhänvisningar
KAPITEL 16. Citat
KAPITEL 17. Noter
KAPITEL 18. Muntliga källor
KAPITEL 19. Plagiat och fusk
KAPITEL 20. Referenser
KAPITEL 21. Typer av uppsatser / examensarbeten
KAPITEL 22. Opposition
KAPITEL 23. Tips!
ORDLISTAN:
1. A-uppsats
2. Abstract
3. Analys
4. APA manualen
5. Avgränsningar
6. B-uppsats
7. Bilagor
8. C-uppsats
9. Citat
10. D-uppsats
11. Deduktion
12. Disputation
13. Empiri
14. Ex-jobb
15. Examensarbete
16. Extern validitet
17. Falsifiera
18. Figurförteckning
19. Forskningsbidrag
20. Forskningsfråga
21. Fotnoter
22. Handledare
23. Harvardsystemet
24. Hermeneutik
25. Hermeneutik och positivism
26. Hypotes
27. Hypotetiskt deduktiv metod
28. Ibid
29. Induktion
30. Inkommensurabel
31. Innehållsförteckning
32. Intern validitet
33. Intersubjektivitet
34. Intervjuguide
35. Introspektion
36. Kandidatuppsats
37. Kvalitativ metod
38. Kvantitativ metod
39. Källförteckning
40. Magisteruppsats / Examensuppsats / Exjobb
41. Normativ
42. Noter
43. Opponent
44. Opposition
45. Orginalkälla
46. Otryckta källor
47. Oxfordsystemet
48. Paradigm
49. Plagiat
50. Positivism
51. Problematisera
52. Referenser
53. Reliabilitet
54. Representativt urval
55. Respondent
56. Resultatredovisning
57. Sekundärkälla
58. Slutsatser
59. Syfte
60. Tabellförteckning
61. Teori
62. Trail and error
63. Transkription
64. Tratteknik
65. Tryckta källor
66. Uppsatsmall
67. Validitet
68. Verifiera
Minkarta.se: Ted Valentin Hej! Jag heter Ted, och det är jag som har gjort den här sajten. Jag har även utvecklat Annonskartan.se, Restaurangkartan.se och Hotellkartan.se. Och så gör jag sajter där du kan hitta caféer, sushi, badplatser, vandrarhem, campingplatser, pizzerior och vintage-butiker.